ประธานคริสตจักร Seventh-day Adventist World, Ted NC Wilson ให้ข่าวสารเกี่ยวกับ Coronavirus [VIDEO]

ประธานคริสตจักร Seventh-day Adventist World, Ted NC Wilson ให้ข่าวสารเกี่ยวกับ Coronavirus [VIDEO]

พี่น้องทั้งหลาย วันนี้ข้าพเจ้าอยากจะพูดคุยกับท่านเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่กำลังแผ่ขยายไปทั่วโลก ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วจนผู้คนทุกหนทุกแห่งต่างสงสัยว่าจะทำอย่างไรเพื่อหยุดยั้งไวรัสโคโรนาที่ไม่ได้รับเชิญ ไม่เป็นที่พอใจ และอาจถึงแก่ชีวิตได้ อย่างโควิด-19 ณ วันที่ 12 มีนาคม ไวรัสที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วนี้แพร่กระจายไปทั่วโลก โดยมีผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันแล้วเกือบ 128,000 ราย และผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันแล้วกว่า 4,700 ราย ไวรัส COVID-19 แพร่กระจายอย่าง

รวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อ และรัฐบาลกำลังดำเนินการอย่างที่ไม่เคย

มีมาก่อนในการปิดพรมแดน กักกันคนกลุ่มใหญ่ และเร่งพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคนี้ ตลาดการเงินดิ่งลง โรงเรียนถูกปิด การประชุมใหญ่ถูกยกเลิก เลื่อนการพักการเดินทาง และรายชื่ออาจดำเนินต่อไป 

ความไม่สบายใจทั่วไปกำลังปกคลุมโลกและความตื่นตระหนกเริ่มเกิดขึ้นในขณะที่ผู้คนรีบไปซื้อเจลทำความสะอาดมือ มาสก์หน้า และสิ่งของอื่นๆ ที่พวกเขาเชื่อว่าจะปกป้องพวกเขาจากไวรัสโคโรนา 

เมื่อเรามองไปรอบ ๆ เราสงสัยว่าทั้งหมดนี้นำไปสู่อะไร? นี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของจุดจบ? เราในฐานะเซเวนต์เดย์แอดเวนติสต์ควรตอบสนองอย่างไร และศาสนจักรกำลังทำอะไรเกี่ยวกับวิกฤตสุขภาพระดับโลกที่โด่งดังนี้

ประการแรก เราไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนก พระเยซูบอกเราในยอห์น 16:33 ว่า “เราได้บอกสิ่งเหล่านี้แก่ท่านแล้ว เพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเรา ในโลกนี้เจ้าจะประสบความทุกข์ยาก แต่จงชื่นใจเถิด เราชนะโลกแล้ว” 

ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สิ่งเลวร้ายจะเกิดขึ้นในโลกที่เต็มไปด้วยบาปนี้ อย่างไรก็ตาม บางครั้งเราก็ประหลาดใจกับความยิ่งใหญ่หรือสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 

ถึงกระนั้นก็ไม่มีอะไรทำให้พระเจ้าประหลาดใจ ขณะตรัสกับเหล่าสาวกเกี่ยวกับวาระสุดท้าย พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า “เพราะประชาชาติจะต่อสู้ประชาชาติ และราชอาณาจักรต่อราชอาณาจักร และจะเกิดการกันดารอาหาร โรคระบาด และแผ่นดินไหวในที่ต่างๆ” (มัทธิว 24:7) 

อย่างไรก็ตาม คำว่า “โรคระบาด” เป็นคำที่เก่ากว่าซึ่งหมายถึง 

“โรคติดต่อหรือโรคติดเชื้อที่มีความรุนแรงและทำลายล้าง” ในขณะที่โลกเคยพบเห็นโรคระบาดอย่างแน่นอน แต่โรคนี้กลับดูเหมือนว่า “โรคระบาด” นี้ได้รับความสนใจและกังวลจากทั่วโลกในปริมาณที่มากผิดปกติ สำหรับหลาย ๆ คน มันกลายเป็นจุดสนใจอย่างท่วมท้น

ในสถานการณ์เช่นนี้ พระเจ้าทรงเรียกเรา คนของพระองค์ ให้สงบใจท่ามกลางพายุ เราต้องเป็นสมอแห่งความมั่นคงและเป็นเสาหลักแห่งความหวังในช่วงเวลาแห่งวิกฤตนี้ ขณะที่เราชี้ให้ผู้คนเห็นถึงรากฐานอันแข็งแกร่งของพระเยซูคริสต์!

สารภาพบาปใดๆ ที่คุณซ่อนไว้ในใจต่อพระองค์และยอมรับการให้อภัยที่พระองค์มอบให้ทุกคนอย่างมีอิสระ วางใจว่าชีวิตของคุณอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์อย่างเต็มที่ และพระองค์มีแผนการที่ยอดเยี่ยมสำหรับคุณ “เพราะข้าพเจ้าทราบแผนการที่ข้าพเจ้ามีไว้เพื่อท่าน” พระองค์ตรัสในเยเรมีย์ 29:11 “แผนการที่จะทำให้คุณเจริญรุ่งเรืองและไม่ทำร้ายคุณ แผนการที่จะให้ความหวังและอนาคตแก่คุณ”

และเรารู้แน่ว่าแผนการในอนาคตของพระเจ้าสำหรับเรานั้นรวมถึงการใช้ชีวิตตลอดไปกับพระองค์ในที่ที่ดีกว่ามาก! “อย่าให้ใจของเจ้าเป็นทุกข์ คุณเชื่อในพระเจ้า เชื่อในเราด้วย” เขาบอกเราในยอห์นบทที่ 14 “ในพระนิเวศของพระบิดาเรามีคฤหาสน์มากมาย ถ้าไม่เป็นเช่นนั้นฉันคงบอกคุณไปแล้ว ฉันจะไปเตรียมสถานที่ให้คุณ และถ้าเราไปจัดเตรียมสถานที่ไว้สำหรับท่าน เราจะกลับมารับท่านไว้กับเรา ว่าเราอยู่ที่ไหน เจ้าก็อยู่ที่นั่นด้วย” 

ดังนั้น ขั้นแรกคือต้องแน่ใจว่าคุณมีสันติสุขกับพระเจ้า ในอิสยาห์ 26:3 เราอ่านว่า “เจ้าจะรักษาเขาให้อยู่ในความสงบสุขสมบูรณ์ ซึ่งจิตใจของเขาจดจ่ออยู่กับเจ้า เพราะเขาวางใจในเจ้า” และใน 2 ทิโมธี 1:7 มีคนบอกเราว่า “เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ประทานจิตใจที่ขลาดกลัวแก่เรา แต่ประทานพลัง ความรัก และจิตใจที่ดี”

พระเจ้าไม่เพียงแต่สัญญาถึงอนาคต ชีวิตที่ดีขึ้นเท่านั้น แต่พระองค์ต้องการให้เรามีสุขภาพที่ดีที่นี่และเดี๋ยวนี้ด้วย นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจำนวนมากรับทราบว่าหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือไวรัสใดๆ ก็คือการสร้างระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงผ่านพฤติกรรมการใช้ชีวิตเพื่อสุขภาพ

Seventh-day Adventists มีชื่อเสียงในด้านการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพที่ดี โดยปฏิบัติตามหลักการด้านสุขภาพที่ยอดเยี่ยมซึ่งระบุไว้ในพระคัมภีร์ไบเบิลและในงานเขียนที่ได้รับการดลใจของ Ellen G. White การใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพประกอบด้วยโภชนาการที่ดีผ่านการรับประทานอาหารจากพืชอย่างสมดุล โดยรับประทานผักและผลไม้สด ถั่ว เมล็ดพืช และธัญพืชเต็มเมล็ด และหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันและน้ำตาลสูงซึ่งทำลายระบบภูมิคุ้มกัน การออกกำลังกายเป็นประจำในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และแสงแดดเป็นสิ่งสำคัญมากในการมีสุขภาพที่ดีและสามารถเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของเราได้อย่างมาก การดื่มน้ำมาก ๆ ไม่เพียงแต่ทำให้สดชื่นเท่านั้น แต่ยังมีความสำคัญต่อการรักษาสุขภาพที่ดีอีกด้วย การดื่มอย่างน้อย 6 ถึง 8 แก้วในแต่ละวันเป็นสิ่งสำคัญ การหลีกเลี่ยงสารที่เป็นอันตราย เช่น แอลกอฮอล์ ยาสูบ ยาผิดกฎหมาย และคาเฟอีนก็มีความสำคัญในการรักษาสุขภาพที่ดีและต่อสู้กับโรค องค์ประกอบที่สำคัญอีกประการหนึ่งสำหรับการมีสุขภาพที่ดีคือการพักผ่อนที่เหมาะสม ประกอบด้วยการนอนหลับอย่างน้อย 7 ชั่วโมงขึ้นไปในแต่ละคืน ประการสุดท้ายและที่สำคัญที่สุด คือการวางใจในพระเจ้า 

Credit : https://heylink.me/slotsod777 https://heylink.me/slotsod https://heylink.me/Ufabet-band https://heylink.me/hob168 https://heylink.me/baccarat666 https://heylink.me/Ufabet666win https://heylink.me/pokdeng-666 https://heylink.me/hilo-666 https://heylink.me/dummy-666 https://heylink.me/namtao-666 https://heylink.me/gaogae-666 https://heylink.me/666slotclub