วันเลือกตั้งผู้ว่ากทม ห้ามขายเหล้าไหม ? รวมข้อห้ามที่ควรรู้ในวันเลือกตั้ง

วันเลือกตั้งผู้ว่ากทม ห้ามขายเหล้าไหม ? รวมข้อห้ามที่ควรรู้ในวันเลือกตั้ง

ไขข้อสงสัย วันเลือกตั้งผู้ว่ากทม ห้ามขายเหล้าไหม ? รวมข้อห้ามในการเลือกกตั้งเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพ ที่ควรรู้ ไม่งั้นอาจโดนจับไม่รู้ตัว อีกไม่กี่วันก็จะถึง วันเลือกตั้งผู้ว่ากทม ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 นี้แล้ว แต่รู้หรือไม่ ในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม และส.ส.กรุงเทพฯ นั้นมีกฎหมาย ข้อบังคับห้ามอยู่ด้วยในวันดังกล่าว ห้ามฝ่าฝืนเป็นอันขาด ไม่เช่นนั้นจะมีโทษตามกฎหมาย จะมีอะไรบ้าง ? ห้ามขายเหล้าไหม ? วันนี้ The Thaiger จะพาทุกคนไปพบกับ 11 ข้อห้ามในวันเลือกกตั้งกัน ใครฝ่าฝืนอาจโดนจับอดเลือกตั้งเอานะ

เปิด 11 ข้อห้ามทำ วันเลือกตั้งผู้ว่ากทม และ ส.ก. กรุงเทพฯ ห้ามขายเหล้าไหม ?

ล่าสุด กรุงเทพมหานคร โดย สำนักงานประชาสัมพันธ์ ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ดังนี้

ห้ามไม่ให้ผู้ใดซึ่งรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนน หรือพยายามออกเสียงลงคะแนน

ห้ามจงใจทำให้บัตรเลือกตั้งของตนเองชำรุด เสียหายหรือทำให้เป็นบัตรเสีย หรือพยายามทำให้บัตรเสียเป็นบัตรที่ใช้ได้

ห้ามผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยเข้ามามีส่วนช่วยเหลือในการเลือกตั้ง

ห้ามจัดหรือเล่นการพนันที่มีเดิมพันเกี่ยวกับผลของการเลือกตั้ง

ห้ามหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีใดก็ตาม แม้จะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร นับตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน จนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง

ห้ามใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งเพื่อให้เห็นเครื่องหมายลงคะแนนในคูหาเลือกตั้ง

ห้ามขาย จำหน่าย แจกจ่าย หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งในระหว่างเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนถึงเวลา 18.00 น. ของวันเลือกตั้ง

ห้ามเรียก รับ หรือยอมรับเงิน ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่น เพื่อลงคะแนนเลือกหรือไม่เลือกผู้สมัครใด หรืองดเว้นไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครใด

ห้ามทำการอันเป็นเท็จเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าผู้สมัครผู้ใดกระทำการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้ง หรือเพื่อแกล้งให้ผู้สมัครผู้ใดถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หรือสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

ห้ามจงใจทำเครื่องหมายอื่น หรือเขียนข้อความใดไว้ที่บัตรเลือกตั้งนอกจากเครื่องหมายที่ลงคะแนนเสียง

ห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกไปจากหน่วยเลือกตั้ง เว้นแต่เป็นการกระทำตามหน้าที่และอำนาจ

วันอัฏฐมีบูชา 2565 หยุดไหม ราชการ เอกชน ธนาคาร เช็กวันหยุดเดือน พฤษภาคม ปีนี้

เช็กวันหยุดนักขัตฤกษ์ เดือนพฤษภาคม 2565 วันอัฏฐมีบูชา ปีนี้ 2565 ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน ลูกจ้าง และธนาคาร หยุดไหม ใครได้หยุดบ้าง วันสำคัญของชาวพุทธที่ควรรู้ พร้อมประวัติ ความสำคัญ วันอัฏฐมีบูชา

อัปเดตปฏิทินวันหยุด วันสำคัญ ช่วงปลายเดือน พฤษภาคม 2565 วันพระใหญ่ วันอัฏฐมีบูชา ปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 อีกหนึ่งวันสำคัญของชาวพุทธ วันอัฏฐมีบูชา คือ วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือนวิสาขะ และยังเป็นวัน คล้ายวันที่พระนางสิริมหามายา องค์พระพุทธมารดาสิ้นพระชนม์ และเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธองค์เสวยวิมุตติสุขตลอด 7 วัน ซึ่งในพุทธประวัติ หลังจากที่ประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ซึ่งเผาไหม้พระพุทธสรีระดับมอดลงแล้ว บรรดากษัตริย์มัลละทั้งหลายจึงได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุทั้งหมด ใส่ลงในหีบทองแล้วนำไปรักษาไว้ภายในนครกุสินารา พร้อมกับแบ่ง พระบรมสารีริกธาตุออกเป็น 8 ส่วน สร้างเป็นเจดีย์ ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ตามเมืองต่าง ๆ นั่นเอง

ตรวจตารางปฏิทินประจำเดือนพฤษภาคม 2565 วันสำคัญ วันหยุด วันอัฏฐมีบูชา ปีนี้ 2565 หยุดไหม ทั้งข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน ลูกจ้างบริษัท และธนาคาร สรุปชัด ๆ วันอัฏฐมีบูชา ไม่เป็นวันหยุดประจำปี 2565 ไม่ถือว่าเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดราชการ และวันหยุดธนาคาร ตามประกาศของ ธนาคารแห่งประเทศไทย และส่วนมากบริษัทเอกชน พนักงาน หรือลูกจ้าง มักไม่ได้หยุดชดเชยในวันนี้

วันอัฏฐมีบูชา คือ วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (หลังเสด็จดับขันธปรินิพพานได้ 8 วัน) จะตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือนวิสาขะ (เดือน 6 ของไทย) มีความเกี่ยวข้องกับหลักธรรม คำสอน เรื่องสังขาร การเกิด การแก่ การเจ็บ และการตาย วัฏจักรชีวิตแห่งชีวิต ว่าไม่มีมนุษย์คนไหนหลีกหนีได้

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป